EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:116:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 116, 04 maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 116

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
4 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 490/2007 av den 3 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 491/2007 av den 3 maj 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1947/2005 när det gäller meddelande av uppgifter inom utsädessektorn

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 492/2007 av den 3 maj 2007 om ändring för sjuttiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

5

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/275/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG [delgivet med nr K(2007) 1547]  (1)

9

 

 

2007/276/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 april 2007 om ändring av besluten 2001/881/EG och 2002/459/EG med avseende på förteckningen över gränskontrollstationer [delgivet med nr K(2007) 1681]  (1)

34

 

 

2007/277/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 april 2007 om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av pyroxsulam i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig [delgivet med nr K(2007) 1698]  (1)

59

 

 

2007/278/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2007 om fastställande av beloppen för stödet till diversifiering och det kompletterande diversifieringsstödet som skall beviljas för regleringsåret 2007/08 inom ramen för den tillfälliga ordningen för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 1717]  (1)

62

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2007/279/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 17 april 2007 om antagande av genomförandebestämmelser om uppgiftsskydd vid Europeiska centralbanken (ECB/2007/1)

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top