EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:109:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 109, 26 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 109

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
26 april 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 450/2007 av den 16 april 2007 om ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Gabon och Europeiska gemenskapen

1

Partnerskapsavtal om fiske mellan Republiken Gabon och Europeiska gemenskapen

3

 

*

Rådets förordning (EG) nr 451/2007 av den 23 april 2007 om avslutande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina

8

 

*

Rådets förordning (EG) nr 452/2007 av den 23 april 2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ukraina samt om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import

12

 

*

Rådets förordning (EG) nr 453/2007 av den 25 april 2007 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2006 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 454/2007 av den 25 april 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 455/2007 av den 25 april 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 456/2007 av den 25 april 2007 om tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter, som skall exporteras till Dominikanska Republiken inom den kvot som anges i artikel 29 i förordning (EG) nr 1282/2006

32

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/249/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 mars 2007 om ändring av beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen

33

 

 

2007/250/EG

 

*

Rådets beslut av den 16 april 2007 om tillstånd för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

42

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 328/05/KOL av den 20 december 2005 om ändring för femtiotredje gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom att ett nytt kapitel införs som kapitel 18 C: Statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster

44

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2006/609/EG om fastställande av en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete för perioden 2007–2013 (EUT L 247 av den 9.9.2006)

51

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top