EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:106:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 106, 24 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 106

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
24 april 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 442/2007 av den 19 april 2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ukraina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 443/2007 av den 23 april 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 444/2007 av den 23 april 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 41/2007 avseende fångstbegränsningar för beståndet av sill i ICES-områdena I och II

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007 av den 23 april 2007 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter (kodifierad version)

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 446/2007 av den 23 april 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2273/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1254/1999 när det gäller övervakning av priser på vissa nötkreatur på representativa gemenskapsmarknader

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 447/2007 av den 23 april 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1043/2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

31

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/25/EG av den 23 april 2007 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet och propamokarb som verksamma ämnen (1)

34

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/241/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 mars 2007 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Koreas regering

43

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Koreas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete

44

 

 

2007/242/EG

 

*

Rådets beslut av den 23 april 2007 om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

51

 

 

Kommissionen

 

 

2007/243/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 april 2007 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2007) 1663]  (1)

55

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/244/GUSP av den 23 april 2007 om genomförande av gemensam åtgärd 2005/557/GUSP om Europeiska unionens civil-militära stödåtgärd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan

63

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/245/GUSP av den 23 april 2007 om ändring av gemensam åtgärd 2005/557/GUSP om Europeiska unionens civil-militära stödåtgärd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan med avseende på inbegripandet av militärt stöd som bidrag till inrättandet av Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom)

65

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/246/GUSP av den 23 april 2007 om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP om restriktiva åtgärder mot Iran

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top