EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:057:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 57, 24 februari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 57

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
24 februari 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 187/2007 av den 23 februari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 188/2007 av den 23 februari 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertillsats (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 189/2007 av den 23 februari 2007 om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2006/07

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 190/2007 av den 23 februari 2007 om upphävande av förordning (EG) nr 1819/2004 om undantag från förordning (EG) nr 1342/2003 när det gäller tidsfristen för utfärdande av exportlicenser för spannmål, ris och produkter av spannmål

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 191/2007 av den 23 februari 2007 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner)

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/132/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 januari 2007 om förlängning av tillämpning av beslut 2000/91/EG om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

10

 

 

2007/133/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 januari 2007 om bemyndigande för Estland, Slovenien, Sverige och Förenade kungariket att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

12

 

 

Kommissionen

 

 

2007/134/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 februari 2007 om inrättande av Europeiska forskningsrådet (1)

14

 

 

2007/135/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 februari 2007 om ändring av beslut 2003/135/EG beträffande ändring av planerna för utrotning av och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden av delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland) [delgivet med nr K(2007) 527]

20

 

 

2007/136/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 februari 2007 om fastställande av övergångsåtgärder för systemet för identifiering och registrering av får och getter i Bulgarien enligt föreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 21/2004 [delgivet med nr K(2007) 533]  (1)

23

 

 

2007/137/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 februari 2007 om ändring av beslut 2006/805/EG när det gäller skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(2007) 535]  (1)

25

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 175/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick (EUT L 55 av den 23.2.2007)

27

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 177/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris (EUT L 55 av den 23.2.2007)

28

 

*

Rättelse till rådets beslut 2006/969/EG av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011) (EUT L 391 av den 30.12.2006)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top