EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:055:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 55, 23 februari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 55

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
23 februari 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 172/2007 av den 16 februari 2007 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (1)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 173/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 174/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 175/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 176/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 177/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 178/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 179/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 180/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 181/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 182/2007 av den 22 februari 2007 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2006

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 183/2007 av den 22 februari 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

27

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/129/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 februari 2007 om fastställande av de kvantiteter metylbromid som får användas för kritiska användningsområden i Grekland 1 juni–31 december 2006 inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet [delgivet med nr K(2007) 448]

28

 

 

2007/130/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 februari 2007 om ändring av beslut 2003/71/EG så att dess giltighetstid förlängs och om upphävande av beslut 2003/70/EG [delgivet med nr K(2007) 492]  (1)

31

 

 

2007/131/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 februari 2007 om harmoniserad användning av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandsteknik i gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 522]  (1)

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top