EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:365:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 365, 21 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 365

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
21 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1909/2006 av den 18 december 2006 om ändring av bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1910/2006 av 19 december 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96

7

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1911/2006 av den 19 december 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i Algeriet, Vitryssland, Ryssland och Ukraina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1912/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

50

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2006 av den 20 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för det agromonetära systemet för euron inom jordbrukssektorn och om ändring av vissa förordningar

52

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1914/2006 av den 20 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1405/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

64

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2006 av den 18 december 2006 om fortsatt tillämpning av gemenskapens förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredjeländer

76

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2006 av den 18 december 2006 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Albanien

78

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1342/2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

82

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien

84

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2006 om fortsatt beviljande efter den 1 januari 2007 av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre till Republiken El Salvador

86

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

2006/979/GUSP
Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPM/1/2006 av den 5 december 2006 om förlängning av mandatet för uppdragschefen/polischefen för Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

87

 

*

2006/980/GUSP
Beslut EUPT/2/2006 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 12 december 2006 om förlängning av mandatet för chefen för EU:s planeringsgrupp (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo

88

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top