EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:363:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 363, 20 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 363

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
20 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006 om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk (även veterinär och fytosanitär lagstiftning), transportpolitik, beskattning, statistik, energi, miljö, samarbete i rättsliga och inrikes frågor, tullunion, yttre förbindelser, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och institutioner, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

1

 

*

Rådets direktiv 2006/96/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

81

 

*

Rådets direktiv 2006/97/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv rörande fri rörlighet för varor, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

107

 

*

Rådets direktiv 2006/98/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

129

 

*

Rådets direktiv 2006/99/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv rörande bolagsrätt, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

137

 

*

Rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

141

 

*

Rådets direktiv 2006/101/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiven 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG rörande friheten att tillhandahålla tjänster, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

238

 

*

Rådets direktiv 2006/102/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

241

 

*

Rådets direktiv 2006/103/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv rörande transportpolitik, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

344

 

*

Rådets direktiv 2006/104/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv rörande jordbruk (veterinär och fytosanitär lagstiftning), med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

352

 

*

Rådets direktiv 2006/105/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 73/239/EEG, 74/557/EEG och 2002/83/EG på miljöområdet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning

368

 

*

Rådets direktiv 2006/106/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

409

 

*

Rådets direktiv 2006/107/EG av den 20 november 2006 om anpassning av rådets direktiv 89/108/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

411

 

*

Rådets direktiv 2006/108/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv på energiområdet med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

414

 

*

Rådets direktiv 2006/109/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

416

 

*

Rådets direktiv 2006/110/EG av den 20 november 2006 om anpassning av direktiven 95/57/EG och 2001/109/EG rörande statistik, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

418

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

2006/881/GUSP
Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 30 november 2006 om anpassning av beslut 96/409/GUSP om införandet av provisorisk resehandling, för att ta hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

422

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top