EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:358:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 358, 16 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 358

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
16 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1856/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1858/2006 av den 15 december 2006 om inledande av en anbudsinfordran för försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1859/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2007 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1860/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1861/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1862/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1863/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1864/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1865/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 22:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1866/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 54:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1867/2006 av den 15 december 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 december 2006

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1868/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2247/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna)

47

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1869/2006 av den 15 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2172/2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

49

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 18 juli 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Barbados, Belize, Republiken Elfenbenskusten, Republiken Fijiöarna, Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kenya, Republiken Kongo, Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Republiken Mauritius, Republiken Moçambique, Saint Kitts och Nevis, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Förenade republiken Tanzania, Republiken Trinidad och Tobago, Republiken Uganda, Republiken Zambia samt Republiken Zimbabwe om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006 och av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om garantipriser för rörsocker för leveransperioden 2005/2006

51

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 17 november 2006 om provisorisk tillämpning av avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet samt om tillämpning av avtalet om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen ITER för gemensamt genomförande av ITER-projektet [delgivet med nr K(2006) 5557]

60

Avtal om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet

62

Avtal om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av ITER-projektet

82

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om fastställande av de respektive utsläppsnivåer som tilldelats gemenskapen och var och en av dess medlemsstater enligt Kyotoprotokollet i enlighet med rådets beslut 2002/358/EG [delgivet med nr K(2006) 6468]

87

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top