EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 354, 14 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 354

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
14 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1829/2006 av den 13 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1830/2006 av den 13 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2092/2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1831/2006 av den 13 december 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung, med avseende på doramektin ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1832/2006 av den 13 december 2006 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 av den 13 december 2006 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan ( 1 )

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1834/2006 av den 12 december 2006 om förbud mot fiske efter kummel i ICES-områdena VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1835/2006 av den 12 december 2006 om förbud mot fiske efter marulk i ICES-områdena VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1836/2006 av den 12 december 2006 om förbud mot fiske efter kummel i ICES-områdena II a (gemenskapens vatten), IV (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under belgisk flagg

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1837/2006 av den 13 december 2006 om återupptagande av fiske efter sill i ICES-områdena IVc, VIId med fartyg under fransk flagg

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1838/2006 av den 13 december 2006 om fastställande av exportbidrag inom system A1 för nötter (skalad mandel, hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, valnötter med skal)

37

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2006 om antagande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari 2006, 1 mars 2006, 1 april 2006, 1 maj 2006 och 1 juni 2006 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland

39

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om gemenskapens ekonomiska bidrag för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) [delgivet med nr K(2006) 6433]

42

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ändring av beslut 2005/176/EG om fastställande av den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG [delgivet med nr K(2006) 6437]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Kanada, Nya Zeeland och Förenta staterna [delgivet med nr K(2006) 6441]  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ändring av beslut 2001/881/EG med avseende på förteckningen över gränskontrollstationer med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning [delgivet med nr K(2006) 6454]  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av flubendiamid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig [delgivet med nr K(2006) 6457]  ( 1 )

54

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption [delgivet med nr K(2006) 6569]

56

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Bulgariens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet [delgivet med nr K(2006) 6570]

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top