EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:349:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 349, 12 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 349

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
12 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1817/2006 av den 11 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1818/2006 av den 11 december 2006 om genomförande av ett förvaltningssystem för den kvantitativa begränsning som fastställts inom ramen för antidumpningsåtgärderna beträffande import av kaliumklorid med ursprung i Republiken Vitryssland

3

 

*

Kommissionens direktiv 2006/130/EG av den 11 december 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG när det gäller fastställande av kriterier för undantag från kravet på veterinärrecept för vissa veterinärmedicinska läkemedel till livsmedelsproducerande djur ( 1 )

15

 

*

Kommissionens direktiv 2006/131/EG av den 11 december 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av metamidofos som verksamt ämne ( 1 )

17

 

*

Kommissionens direktiv 2006/132/EG av den 11 december 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av procymidon som verksamt ämne ( 1 )

22

 

*

Kommissionens direktiv 2006/133/EG av den 11 december 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av flusilazol som verksamt ämne ( 1 )

27

 

*

Kommissionens direktiv 2006/134/EG av den 11 december 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av fenarimol som verksamt ämne ( 1 )

32

 

*

Kommissionens direktiv 2006/135/EG av den 11 december 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av karbendazim som verksamt ämne ( 1 )

37

 

*

Kommissionens direktiv 2006/136/EG av den 11 december 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av dinokap som verksamt ämne ( 1 )

42

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 13 november 2006 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om översyn av Norges ekonomiska bidrag enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

47

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om översyn av Norges ekonomiska bidrag enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

49

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 11 december 2006 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2002/887/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan [delgivet med nr K(2006) 5997]

51

 

*

Kommissionens beslut av den 11 december 2006 om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för växter av släktet Vitis L., utom frukter, med ursprung i Kroatien eller före detta jugoslaviska republiken Makedonien [delgivet med nr K(2006) 6365]

52

 

*

Kommissionens beslut av den 11 december 2006 om fastställande av finansiellt stöd från gemenskapen för utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa bluetongue i Frankrike 2004 och 2005 [delgivet med nr K(2006) 6382]

56

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/918/GUSP av den 11 december 2006 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2006/304/GUSP om inrättande av en planeringsgrupp inom EU (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo

57

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets gemensamma åtgärd 2006/867/GUSP av den 30 november 2006 om förlängning och ändring av mandatet för Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM) ( EUT L 335 av den 1.12.2006 )

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top