EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:346:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 346, 09 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 346

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
9 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1814/2006 av den 8 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1815/2006 av den 8 december 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1816/2006 av den 8 december 2006 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

5

 

*

Kommissionens direktiv 2006/128/EG av den 8 december 2006 om ändring och rättelse av direktiv 95/31/EG om särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel ( 1 )

6

 

*

Kommissionens direktiv 2006/129/EG av den 8 december 2006 om ändring och rättelse av direktiv 96/77/EG om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel ( 1 )

15

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2006 om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i livsmedelsbiståndskommittén vad gäller förlängningen av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd

26

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2006 om utnämning av en spansk ledamot av Regionkommittén

27

 

*

Rådets beslut av den 4 december 2006 om den första delutbetalningen av det tredje gemenskapsbidraget till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling till förmån för fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn

28

 

*

Rådets beslut av den 4 december 2006 om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om anpassningar av handelsförmånerna för ost med stöd av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( 1 )

30

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om anpassningar av handelsförmånerna för ost med stöd av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

31

 

*

Rådets beslut av den 4 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning

33

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning

34

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 5 december 2006 om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG, 90/539/EEG, 92/35/EEG, 92/119/EEG, 93/53/EEG, 95/70/EG, 2000/75/EG, 2001/89/EG och 2002/60/EG samt beslut 2001/618/EG när det gäller förteckningar över nationella referenslaboratorier och statliga institut [delgivet med nr K(2006) 5856]  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens beslut av den 8 december 2006 om ändring av besluten 2005/723/EG och 2005/873/EG när det gäller omfördelning av gemenskapens ekonomiska bidrag till vissa medlemsstater för deras program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser år 2006 [delgivet med nr K(2006) 5937]

59

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/913/GUSP av den 7 december 2006 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2004/847/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) angående den integrerade polisenheten (EUPOL–Kinshasa) Förlängning till 2007

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top