EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:293:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 293, 24 oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 293

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
24 oktober 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1581/2006 av den 23 oktober 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens direktiv 2006/85/EG av den 23 oktober 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa fenamifos och etefon som verksamma ämnen (1)

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information om datum för ikraftträdande av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Salomonöarna om fiske utanför Salomonöarnas kust

6

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2006 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av inspelningsbara DVD (DVD-R) med ursprung i Folkrepubliken Kina, Hongkong och Taiwan

7

 

*

Kommissionens beslut av den 23 oktober 2006 om tillfälligt upphävande av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 215/2002 på import av ferromolybden med ursprung i Folkrepubliken Kina

15

 

*

Kommissionens rekommendation av den 23 oktober 2006 om anpassning av rekommendation 2000/473/Euratom om tillämpningen av artikel 36 i Euratomfördraget när det gäller övervakning av radioaktivitetsnivån i miljön för att bedöma exponeringen av befolkningen som helhet, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning [delgivet med nr K(2006) 4931]

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top