EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:283:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 283, 14 oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 283

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
14 oktober 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1532/2006 av den 12 oktober 2006 om villkoren för vissa importkvoter för nötkött av hög kvalitet

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1533/2006 av den 13 oktober 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1534/2006 av den 13 oktober 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 18:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1535/2006 av den 13 oktober 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 18:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1536/2006 av den 13 oktober 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 18:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1537/2006 av den 13 oktober 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 50:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1538/2006 av den 13 oktober 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 oktober 2006

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1539/2006 av den 13 oktober 2006 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2007 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1540/2006 av den 13 oktober 2006 om tillstånd för 2006 att betala ut förskott på visst direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1541/2006 av den 13 oktober 2006 om fastställande av koefficienten för beräkning av det tröskelvärde för återtag som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 493/2006

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1542/2006 av den 13 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 493/2006 vad gäller övergångsbestämmelserna inom ramen för reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för socker

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1543/2006 av den 12 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, ändrad genom förordning (EG) nr 910/2006 ( 1 )

27

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring

40

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 3 oktober 2006 om ändring av beslut 2005/710/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i Rumänien [delgivet med nr K(2006) 4321]  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens beslut av den 12 oktober 2006 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användning av bly i kristallglas [delgivet med nr K(2006) 4789]  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens beslut av den 12 oktober 2006 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för tillämpningar av bly och kadmium [delgivet med nr K(2006) 4790]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslut av den 12 oktober 2006 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användning av sexvärt krom [delgivet med nr K(2006) 4791]  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens beslut av den 13 oktober 2006 om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande villkoren för förflyttning från eller genom restriktionszoner när det gäller bluetongue [delgivet med nr K(2006) 4813]  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslut av den 13 oktober 2006 om förbud att släppa ut ostmassa framställd i ett mejeri i Förenade kungariket på marknaden [delgivet med nr K(2006) 4877]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top