EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:227:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 227, 19 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 227

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
19 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1247/2006 av den 18 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 av den 7 augusti 2006 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2006 av den 18 augusti 2006 om fastställande av tilläggskvantiteten för rörråsocker med ursprung i AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderier under perioden 1 juli 2006–30 september 2007

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1250/2006 av den 18 augusti 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IVa i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2006 av den 18 augusti 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1252/2006 av den 18 augusti 2006 om ändring av förordning (EG) nr 796/2006 avseende förteckningen över medlemsstater där uppköp av smör genom anbudsinfordran får ske under perioden som löper ut den 31 augusti 2006

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1253/2006 av den 18 augusti 2006 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

41

 

*

Kommissionens direktiv 2006/72/EG av den 18 augusti 2006 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon ( 1 )

43

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2004 om det statliga stöd som Tyskland har beviljat bayerische Maschinenringe [delgivet med nr K(2004) 4771]

46

 

*

Kommissionens beslut av den 14 augusti 2006 om ändring av beslut 2005/648/EG om skyddsåtgärder i samband med Newcastlesjuka i Bulgarien [delgivet med nr K(2006) 3622]  ( 1 )

58

 

*

Kommissionens beslut av den 18 augusti 2006 om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszonerna när det gäller bluetongue i Spanien och Portugal [delgivet med nr K(2006) 3700]  ( 1 )

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top