EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:217:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 217, 08 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 217

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
8 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1195/2006 av den 18 juli 2006 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (1)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1196/2006 av den 7 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1197/2006 av den 7 augusti 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2967/85 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris

6

 

*

Rådets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (kodifierad version) (1)

8

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 9 juni 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter

16

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om vissa luftfartsaspekter

17

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2006 om utnämning av ordförande för Gemenskapens växtsortsmyndighet

28

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 3 augusti 2006 om ändring av bilaga XI till rådets direktiv 2003/85/EG med avseende på förteckningen över laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus för vaccinproduktion [delgivet med nr K(2006) 3447]  (1)

29

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om gemenskapens inköp av markörvaccin mot klassisk svinpest för att utöka gemenskapslagret av dessa vacciner [delgivet med nr K(2006) 3461]

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top