EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:215:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 215, 05 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 215

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
5 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1190/2006 av den 4 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1191/2006 av den 4 augusti 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1458/2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1192/2006 av den 4 augusti 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 i fråga om förteckningar över godkända anläggningar i medlemsstaterna ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2006 av den 4 augusti 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1990/2004 om övergångsbestämmelser för vinproduktion med anledning av Ungerns anslutning till Europeiska unionen

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1194/2006 av den 4 augusti 2006 om krisdestillation av bordsviner i Portugal enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2005 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter

15

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon om vissa luftfartsaspekter

17

 

*

Rådets beslut av den 18 juli 2006 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

26

 

*

Rådets beslut av den 18 juli 2006 om likvärdighet hos den officiella sortundersökning som genomförts i Kroatien ( 1 )

28

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

*

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 6 juli 2006 om utnämning av en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol

30

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 1 augusti 2006 om inledande av en undersökning enligt artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen [delgivet med nr K(2006) 3516]

31

 

*

Kommissionens beslut av den 2 augusti 2006 om ändring av beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom

38

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 24 juli 2006 om växling av sedlar efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna i samband med införandet av euron (ECB/2006/10)

44

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top