EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:144:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 144, 31 maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 144

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
31 maj 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 797/2006 av den 22 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1785/2003 i fråga om importreglerna för ris

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 798/2006 av den 30 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 799/2006 av den 30 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1168/2005 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det österrikiska interventionsorganet

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 800/2006 av den 30 maj 2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2006–30 juni 2007)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 801/2006 av den 30 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1384/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det ungerska interventionsorganet

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 802/2006 av den 30 maj 2006 om fastställande av omvandlingsfaktorer för fisk av släktena Thunnus och Euthynnus

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 803/2006 av den 30 maj 2006 om undantag från förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 804/2006 av den 30 maj 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

19

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 29 maj 2006 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2005/930/EG

21

 

*

Information om ikraftträdande av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Indien i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (avtalet åtföljer rådets beslut 2004/617/EG)

24

 

*

Information om ikraftträdande av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Pakistan i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (avtalet åtföljer rådets beslut 2004/618/EG)

24

 

*

Information om ikraftträdande av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater avseende metoden för beräkning av tullar för råris samt om ändring av beslut 2004/617/EG, 2004/618/EG och 2004/619/EG (avtalet åtföljer rådets beslut 2005/476/EG)

24

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/380/GUSP av den 29 maj 2006 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/231/GUSP

25

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top