EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:118:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 118, 03 maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 118

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
3 maj 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 675/2006 av den 2 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 676/2006 av den 2 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1980/2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) när det gäller definitioner och uppdaterade definitioner (1)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 677/2006 av den 2 maj 2006 om tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter, som skall exporteras till Dominikanska Republiken inom den kvot som anges i artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 678/2006 av den 2 maj 2006 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 3 maj 2006

5

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 juni 2004 om det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för förlagsbranschen [delgivet med nr K(2004) 2215]  (1)

8

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2006 om ändring av besluten 2005/710/EG, 2005/733/EG och 2005/758/EG med avseende på förlängning av tillämpningsperioden för vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i Rumänien, Turkiet och Kroatien [Delgivet med nr K(2006) 1710]  (1)

18

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2006 om granskning och godkännande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalningsställen beträffande utgifter som finansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2005 [delgivet med nr K(2006) 1750]

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top