EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 93, 31 mars 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 93

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
31 mars 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

12

 

*

Rådets förordning (EG) nr 511/2006 av den 27 mars 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1531/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av färgtelevisionsmottagare med ursprung bland annat i Folkrepubliken Kina

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 512/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 513/2006 av den 30 mars 2006 om tillfälliga bestämmelser för utfärdande av importlicenser för vilka en ansökan lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 565/2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredjeland

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 514/2006 av den 30 mars 2006 om undantag från förordning (EG) nr 824/2000 när det gäller sista dag för leverans av spannmål till intervention i vissa medlemsstater under regleringsåret 2005/06

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 515/2006 av den 30 mars 2006 om en övergångsåtgärd för regleringsåret 2005/06 när det gäller finansieringen av lagring av spannmål som erbjuds till intervention i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 516/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 31 mars 2006

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 517/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 518/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 519/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 22:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 520/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden från den 1 till den 30 april 2006

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 521/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 522/2006 av den 30 mars 2006 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 523/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 524/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 526/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 527/2006 av den 30 mars 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2006 av den 30 mars 2006 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1809/2005

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 529/2006 av den 30 mars 2006 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

61

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 530/2006 av den 30 mars 2006 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

62

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 6 mars 2006 om upphävande av beslut 2002/683/EG om godtagande av ett åtagande som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av färgtelevisionsmottagare med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina

63

 

*

Kommissionens beslut av den 27 mars 2006 om ändring av bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG beträffande regionalisering av Argentina och förlagorna till intyg vid import av färskt nötkött från Brasilien [delgivet med nr K(2006) 896]  ( 1 )

65

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2152/2005 av den 23 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 327/98 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris och ändring av förordning (EG) nr 1549/2004 om undantag från rådets förordning (EG) nr 1785/2003 i fråga om importreglerna för ris och särskilda övergångsregler för import av basmatiris ( EUT L 342 av den 24.12.2005 )

79

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top