EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:091:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 91, 29 mars 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 91

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
29 mars 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 498/2006 av den 28 mars 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 499/2006 av den 28 mars 2006 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 769/2002 införts beträffande import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av kumarin som avsänts från Republiken Indonesien och Malaysia, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Republiken Indonesien eller Malaysia, och om registrering av sådan import

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 500/2006 av den 28 mars 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 501/2006 av den 28 mars 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 446/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 502/2006 av den 28 mars 2006 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1081/1999 avseende import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 20 april 2004 om det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för företag som saluför nötkött i provinsen Brescia [delgivet med nr K(2004) 1377]

11

 

*

Kommissionens beslut av den 3 maj 2005 om stödordningen ”Enterprise Capital Funds” som Förenade kungariket planerar att genomföra [delgivet med nr K(2005) 1144]  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens beslut av den 28 mars 2006 om ändring av beslut 2006/135/EG vad gäller upprättandet av A- och B-områden i vissa medlemsstater på grund av utbrott av högpatogen aviär influensa [delgivet med nr K(2006) 1144]  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens beslut av den 27 mars 2006 om ändring av beslut 1999/217/EG om antagande av en förteckning över aromämnen som används i eller på livsmedel [delgivet med nr K(2006) 899]  ( 1 )

48

 

*

Kommissionens beslut av den 6 september 2005 om adekvat skydd av de personuppgifter i de PNR (Passenger Name Record) för flygpassagerare som överförs till den kanadensiska gränsmyndigheten (Canada Border Services Agency – CBSA) [delgivet med nr K(2005) 3248]  ( 1 )

49

 

*

Kommissionens beslut av den 28 mars 2006 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(2006) 1321]  ( 1 )

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top