EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:010:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 10, 14 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 10

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
14 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 53/2006 av den 13 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 54/2006 av den 13 januari 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den första enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 55/2006 av den 13 januari 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den första enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 56/2006 av den 13 januari 2006 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 96:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 57/2006 av den 13 januari 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den första enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 58/2006 av den 13 januari 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 33:a enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 59/2006 av den 13 januari 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 32:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 60/2006 av den 13 januari 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 januari 2006

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 61/2006 av den 13 januari 2006 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden 1 mars–31 maj 2006

14

 

*

Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 11 januari 2006 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt med avseende på vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fisksektorn i Polen [delgivet med nr K(2005) 6023]  ( 1 )

66

 

*

Kommissionens beslut av den 12 januari 2006 om en ansökan om registrering i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [SGB] [delgivet med nr K(2006) 5]

70

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1811/2005 av den 4 november 2005 om provisoriska och permanenta godkännanden av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser ( EUT L 291 av den 5.11.2005 )

72

 

*

Rättelse till rådets förordning (EEG) nr 1208/81 av den 28 april 1981 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur ( EGT L 123 av den 7.5.1981. Svensk specialutgåva, område 3, volym 13)

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top