EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:005:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 5, 10 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 5

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
10 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 21/2006 av den 9 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 22/2006 av den 9 januari 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 23/2006 av den 9 januari 2006 om ändring för åttonde gången av rådets förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

8

 

*

Kommissionens direktiv 2006/2/EG av den 6 januari 2006 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar för att anpassa bilagan till den tekniska utvecklingen (1)

10

 

*

Kommissionens direktiv 2006/3/EG av den 9 januari 2006 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier (1)

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 12 december 2005 om antagande av regler om villkoren för beviljande av ett ekonomiskt tillskott till pensionen till en efterlevande make som lider av en allvarlig eller långvarig sjukdom eller är funktionshindrad

15

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 9 januari 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med import av fjädrar från vissa tredjeländer [delgivet med nr K(2006) 33]  (1)

17

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets gemensamma åtgärd 2005/889/GUSP av den 12 december 2005 om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (EUT L 327 av den 14.12.2005)

20

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningar på textilier (EGT L 32 av den 3.2.1997)

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top