EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:326:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 326, 13 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 326

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
13 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2021/2005 av den 12 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2005 av den 12 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 14/2004 när det gäller de prognostiserade försörjningsbalanserna för olika jordbruksprodukter i de yttersta randområdena

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2005 av den 12 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2024/2005 av den 12 december 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

10

 

*

Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 2 december 2005 om följderna av Republiken Tjeckiens och Republiken Polens anslutning för Europeiska gemenskapens deltagande i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Oder mot föroreningar och i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Elbe

35

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens rekommendation av den 7 december 2005 om lageravtappning av olja efter störningen av oljeförsörjningen till följd av orkanen Katrina [delgivet med nr K(2005) 4655]

37

 

*

Kommissionens beslut av den 9 december 2005 om befrielse för Cypern och Malta från kravet att tillämpa rådets direktiv 2002/54/EG om saluföring av betutsäde [delgivet med nr K(2005) 4756]  ( 1 )

39

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1952/97 av den 7 oktober 1997 om ändring av förordning (EG) nr 1015/94 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan ( EGT L 276 av den 9.10.1997 )

40

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2042/2000 av den 26 september 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan ( EGT L 244 av den 29.9.2000 )

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top