EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:320:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 320, 08 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 320

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
8 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1987/2005 av den 2 december 2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av granulat av polytetrafluoreten med ursprung i Ryssland och Folkrepubliken Kina

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1988/2005 av den 7 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1989/2005 av den 7 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1164/2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det polska interventionsorganet

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1990/2005 av den 7 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1165/2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det ungerska interventionsorganet

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1991/2005 av den 7 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1166/2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det franska interventionsorganet

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1992/2005 av den 7 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1168/2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det österrikiska interventionsorganet

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1993/2005 av den 7 december 2005 om justering av det exportbidrag för malt som fastställs i artikel 15.4 i rådets förordning (EG) nr 1784/2003

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1994/2005 av den 7 december 2005 om fastställande av de basprodukter som inte uppfyller kraven för förskottsbetalning av exportbidrag

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1995/2005 av den 7 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1864/2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1996/2005 av den 7 december 2005 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1997/2005 av den 7 december 2005 om fastställande av exportbidrag för griskött

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2005 av den 7 december 2005 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1999/2005 av den 7 december 2005 om fastställande av kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser får lämnas in för perioden 1 januari–30 juni 2006 inom ramen för de tullkvoter för nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien och Rumänien

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2000/2005 av den 7 december 2005 om fastställande av exportbidrag för nötkött

46

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 6 december 2005 om att undantag för Danmark och Slovenien från vissa skyldigheter i samband med saluföring av skogsodlingsmaterial enligt rådets direktiv 1999/105/EG [delgivet med nr K(2005) 4727]

50

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1986/2005 av den 6 december 2005 om öppnande av tullkvoter för import till gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Rumänien och om upphävande av förordning (EG) nr 2244/2004 ( EUT L 319 av den 7.12.2005 )

52

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top