EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:307:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 307, 25 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 307

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
25 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1912/2005 av den 23 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 527/2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1913/2005 av den 23 november 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2759/75, förordning (EEG) nr 2771/75, förordning (EEG) nr 2777/75, förordning (EG) nr 1254/1999, förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2529/2001 i fråga om undantagsåtgärder till stöd för marknaden

2

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1914/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2005 av den 24 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1982/2004 vad avser förenkling av kvantitetsregistreringen och bestämmelser om särskilda varurörelser

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2005 av den 24 november 2005 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 25 november 2005

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1919/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1920/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 13:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1921/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1922/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1923/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1924/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött från och med den 25 november 2005

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1925/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1926/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1927/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1928/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1929/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor och äpplen)

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1930/2005 av den 24 november 2005 om utfärdande av exportlicens för vin

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1931/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1932/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1809/2005

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1933/2005 av den 24 november 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1934/2005 av den 24 november 2005 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1438/2005

51

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1935/2005 av den 24 november 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

52

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 22 november 2005 om ändring av beslut 2001/671/EG om genomförande av rådets direktiv 89/106/EEG när det gäller klassificering av prestanda vid utvändig brandpåverkan hos tak och taktäckningsmaterial [delgivet med nr K(2005) 4437]  ( 1 )

53

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/824/GUSP av den 24 november 2005 Rådets gemensamma åtgärd om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

55

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/825/GUSP av den 24 november 2005 om ändring av mandatet för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

59

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/826/GUSP av den 24 november 2005 om inrättande av en EU-grupp för rådgivning i polisfrågor (EUPAT) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM)

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top