EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:305:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 305, 24 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 305

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
24 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1908/2005 av den 23 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1909/2005 av den 23 november 2005 om avslutande av anbudsförfarandet för nedsättning av tullen vid import av majs till Spanien från tredjeländer

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1910/2005 av den 8 november 2005 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 och 6, IAS 1, 16, 19, 24, 38 och 39 samt International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)-tolkningarna 4 och 5 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1911/2005 av den 23 november 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende flugestonacetat ( 1 )

30

 

*

Kommissionens direktiv 2005/83/EG av den 23 november 2005 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagorna I, VI, VII, VIII, IX och X till rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon ( 1 )

32

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 14 november 2005 om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2009

36

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 21 november 2005 om bemyndigande av Republiken Estlands användning av vissa ungefärliga uppskattningar för beräkningen av underlaget för egna medel från mervärdeskatt [delgivet med nr K(2005) 4423]

37

 

*

Kommissionens beslut av den 21 november 2005 om tillstånd för Republiken Lettland att använda vissa ungefärliga uppskattningar för beräkning av underlaget för momsmedel [delgivet med nr K(2005) 4424]

38

 

*

Kommissionens beslut av den 21 november 2005 om bemyndigande av Republiken Ungerns användning av vissa ungefärliga uppskattningar för beräkningen av underlaget för egna medel från mervärdesskatt [delgivet med nr K(2005) 4427]

39

 

*

Kommissionens beslut av den 21 november 2005 om bemyndigande av Republiken Litauens användning av vissa ungefärliga uppskattningar för beräkningen av underlaget för egna medel från mervärdeskatt [delgivet med nr K(2005) 4429]

40

 

*

Kommissionens beslut av den 21 november 2005 om tillstånd för Republiken Slovakien att använda statistiska uppgifter som upprättats tidigare än det närmast föregående året och vissa ungefärliga uppskattningar för beräkning av underlaget för momsmedel [delgivet med nr K(2005) 4430]

41

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/821/GUSP av den 21 november 2005 om ändring av beslut 2004/658/GUSP om de finansiella bestämmelserna för Europeiska försvarsbyråns allmänna budget

43

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/822/GUSP av den 21 november 2005 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2004/847/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) angående den integrerade polisenheten (EUPOL-Kinshasa)

44

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) ( EUT L 134 av den 30.4.2004 )

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top