EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:291:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 291, 05 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 291

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
5 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1807/2005 av den 4 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1808/2005 av den 4 november 2005 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1809/2005 av den 4 november 2005 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1810/2005 av den 4 november 2005 om ett nytt godkännande för tio år av en fodertillsats, om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1811/2005 av den 4 november 2005 om provisoriska och permanenta godkännanden av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser ( 1 )

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1812/2005 av den 4 november 2005 om ändring av förordningarna (EG) nr 490/2004, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 521/2005 och (EG) nr 833/2005 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser av typerna enzymer och mikroorganismer ( 1 )

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 27 oktober 2005 om fastställande av regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1292/96, och om upphävande av kommissionens beslut av den 3 september 1998

24

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) [delgivet med nr K(2005) 4185]  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om ändring av beslut 93/195/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang [delgivet med nr K(2005) 4186]  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat [delgivet med nr K(2005) 4192]

42

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om upphävande av beslut 2003/136/EG om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin och nödvaccinering av vilda svin mot klassisk svinpest i Luxemburg [delgivet med nr K(2005) 4193]

45

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper i Förenta staterna [delgivet med nr K(2005) 4195]  ( 1 )

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/759/EG av den 27 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer och transport från tredjeländer av fåglar som åtföljer sin ägare ( EUT L 285 av den 28.10.2005 )

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top