EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:280:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 280, 25 oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 280

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
25 oktober 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1740/2005 av den 24 oktober 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1741/2005 av den 24 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1165/2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det ungerska interventionsorganet

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1742/2005 av den 24 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1164/2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det polska interventionsorganet

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1743/2005 av den 24 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1166/2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det franska interventionsorganet

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1744/2005 av den 24 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1168/2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det österrikiska interventionsorganet

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1745/2005 av den 24 oktober 2005 om tillfälliga bestämmelser för utfärdande av importlicenser för vilka en ansökan lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 565/2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredjeland

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1746/2005 av den 24 oktober 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2342/92 när det gäller det härstamningsintyg för renrasiga avelsdjur av nötkreatur som skall visas upp inom ramen för beviljande av exportbidrag för hondjur

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1747/2005 av den 24 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredjeland

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1748/2005 av den 24 oktober 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1749/2005 av den 24 oktober 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2005 om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte [delgivet med nr K(2005) 4026]  ( 1 )

16

 

*

Kommissionens beslut av den 21 oktober 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter i syfte att anpassa bilagan till den tekniska utvecklingen [delgivet med nr K(2005) 4054]  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens beslut av den 24 oktober 2005 om ändring av beslut 2002/300/EG när det gäller områden som inte ingår i förteckningen över godkända zoner med avseende på någon Bonamia ostreae och/eller Marteilia refringens [delgivet med nr K(2005) 4081]  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens beslut av den 24 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder när det gäller misstanke om högpatogen aviär influensa i Kroatien [delgivet med nr K(2005) 4229]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top