EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:256:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 256, 01 oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 256

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
1 oktober 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1601/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1602/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1603/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av exportbidragen för malt

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1604/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1605/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1606/2005 av den 30 september 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det slovakiska interventionsorganet

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2005 av den 30 september 2005 om ändring av förordning (EG) nr 296/96 om de uppgifter som medlemsstaterna skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1608/2005 av den 30 september 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1609/2005 av den 30 september 2005 om minskning av den garanterade kvantiteten inom ramen för produktionskvoterna för sockersektorn samt av raffinaderierna beräknade maximala behov av leveranser inom ramen för förmånsimporter för regleringsåret 2005/06

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1610/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 171:a särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1611/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 171:a särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1612/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 90:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1613/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 343:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1614/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 27:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1615/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1616/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 oktober 2005

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1617/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden 1 till 31 oktober 2005

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1618/2005 av den 30 september 2005 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

31

 

*

Kommissionens direktiv 2005/61/EG av den 30 september 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i fråga om krav på spårbarhet och rapportering av allvarliga biverkningar och avvikande händelser ( 1 )

32

 

*

Kommissionens direktiv 2005/62/EG av den 30 september 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG när det gäller gemenskapens standarder och specifikationer angående kvalitetssystem för blodcentraler ( 1 )

41

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 20 september 2005 om utnämning av två ledamöter och fyra suppleanter i Regionkommittén

49

 

*

Rådets beslut av den 20 september 2005 om utnämning av tre ledamöter och fem suppleanter i Regionkommittén

51

 

*

Rådets beslut av den 20 september 2005 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén

53

 

*

Rådets beslut av den 20 september 2005 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

54

 

*

Rådets beslut av den 20 september 2005 om utnämning av två ledamöter och en suppleant i Regionkommittén

55

 

*

Rådets beslut av den 20 september 2005 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén

56

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/680/GUSP av den 12 augusti 2005 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken Kongo om status och verksamhet för Europeiska unionens polisuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (EUPOL–Kinshasa)

57

Avtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken Kongo om status och verksamhet för Europeiska unionens polisuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (EUPOL–Kinshasa)

58

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF

63

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top