EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:210:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 210, 12 augusti 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 210

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
12 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1313/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1314/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 12 augusti 2005

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1315/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1316/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 2:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1317/2005 av den 11 augusti 2005 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor och äpplen)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1318/2005 av den 11 augusti 2005 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1319/2005 av den 11 augusti 2005 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för svampkonserver från och med den 1 oktober 2005

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2005 av den 11 augusti 2005 om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vitlök från och med den 1 oktober 2005

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1321/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande för regleringsåret 2004/2005 av lagringsstöd för obearbetade torkade druvor och fikon

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1322/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande för regleringsåret 2005/2006 av det inköpspris som lagringsorganen skall betala för obearbetade torkade druvor och fikon

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1323/2005 av den 11 augusti 2005 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 1229/2005 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1324/2005 av den 11 augusti 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1325/2005 av den 11 augusti 2005 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1326/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1327/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av exportbidrag för olivolja

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1328/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1329/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2005 av den 11 augusti 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1331/2005 av den 11 augusti 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

40

 

*

Kommissionens direktiv 2005/50/EG av den 11 augusti 2005 om omklassificering av höftleds-, knäleds- och axelledsproteser inom ramen för rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter ( 1 )

41

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 8 augusti 2005 om ändring av beslut 96/550/EG om godkännande av metoder för att klassificera slaktkroppar av gris i Finland [delgivet med nr K(2005) 2995]

44

 

*

Beslut nr 1/2005 av gemenskapens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté av den 12 juli 2005 om ändring av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top