EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:203:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 203, 04 augusti 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 203

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
4 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1280/2005 av den 3 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1281/2005 av den 3 augusti 2005 om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1282/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 för att beakta kommissionens förordning (EG) nr 1789/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1283/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 866/2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1284/2005 av den 3 augusti 2005 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1285/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1286/2005 av den 3 augusti 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 beträffande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

17

 

 

Domstolen

 

*

Ändringar i rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol

19

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 29 juli 2005 om utnämning av fyra styrelseledamöter i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)

22

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1255/2005 av den 29 juli 2005 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2005 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 ( EUT L 200 av den 30.7.2005 )

23

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top