EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:199:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 199, 29 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 199

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
29 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1212/2005 av den 25 juli 2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2005 av den 28 juli 2005 om rättelse av de estniska, finska, grekiska, holländska, italienska, lettiska, litauiska, portugisiska, spanska och svenska språkversionerna av förordning (EEG) nr 1722/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 när det gäller produktionsbidrag inom spannmålssektorn

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1215/2005 av den 28 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1990/2004 om övergångsbestämmelser för vinproduktion med anledning av Ungerns anslutning till Europeiska unionen

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2005 av den 28 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1227/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1217/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för vissa levande nötkreatur med ursprung i Bulgarien i enlighet med rådets beslut 2003/286/EG

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1218/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1182/2005

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1219/2005 av den 28 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

45

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2005 av den 28 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1279/98 avseende vissa tullkvoter för nötköttsprodukter med ursprung i Bulgarien

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

51

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1222/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1223/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1225/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

68

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1226/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

70

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1227/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 29 juli 2005

71

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1228/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

73

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1229/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

75

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1230/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 33:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

78

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1231/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 1:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

79

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1232/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005

80

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1233/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

81

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

82

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2005 av den 28 juli 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

83

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juli 2005 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2005) 2756]  ( 1 )

84

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juli 2005 om att inte tillåta att betain släpps ut på marknaden som ett nytt livsmedel eller en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2005) 2770]

89

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juli 2005 om tillstånd att släppa ut isomaltulos på marknaden som ett nytt livsmedel eller en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2005) 2776]

90

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/582/GUSP av den 28 juli 2005 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien

92

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/583/GUSP av den 28 juli 2005 om förlängning av mandatet för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

94

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/584/GUSP av den 28 juli 2005 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Moldavien

95

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/585/GUSP av den 28 juli 2005 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

96

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/586/GUSP av den 28 juli 2005 om förlängning och ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna

97

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/587/GUSP av den 28 juli 2005 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

99

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/588/GUSP av den 28 juli 2005 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

100

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/589/GUSP av den 28 juli 2005 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

103

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top