EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:187:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 187, 19 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 187

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
19 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1152/2005 av den 18 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1153/2005 av den 18 juli 2005 om inledande av en anbudsinfordran för försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 av den 18 juli 2005 om ändring av nummer och varuslag för vissa produkter i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1155/2005 av den 18 juli 2005 om ändring och rättelse av kommissionens förordning (EG) nr 1419/2004 om fortsatt tillämpning av de fleråriga finansieringsavtalen och de årliga finansieringsavtalen som slutits mellan Europeiska kommissionen på Europeiska gemenskapens vägnar å den ena sidan och Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien och Slovenien å den andra sidan, samt om vissa undantag från de fleråriga finansieringsavtalen och från rådets förordning (EG) nr 1266/1999 och förordning (EG) nr 2222/2000

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1156/2005 av den 18 juli 2005 om införande av ett förbud mot fiske efter skoläst i zon VIII, IX, X, XII, XIV (gemenskapens vatten och internationella vatten) av fartyg som seglar under spansk flagg

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1157/2005 av den 18 juli 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 12 juli 2005 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller extern revisor för De Nederlandsche Bank

20

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 11 juli 2005 om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 GHz för införande av Wireless Access Systems med Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) [delgivet med nr K(2005) 2467]  ( 1 )

22

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juli 2005 om ändring av beslut 96/609/EG om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Elfenbenskusten när det gäller behörig myndighet och förlaga till hälsointyg [delgivet med nr K(2005) 2584]  ( 1 )

25

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juli 2005 om ändring av beslut 2004/292/EG om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG [delgivet med nr K(2005) 2663]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top