EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:174:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 174, 07 juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 174

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
7 juli 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1055/2005 av den 27 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1056/2005 av den 27 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1057/2005 av den 6 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1058/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidraget för export av korn till vissa tredjeländer

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1059/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidraget för export av vete till vissa tredjeländer

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1060/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det slovakiska interventionsorganet

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1061/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det polska interventionsorganet

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1062/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det österrikiska interventionsorganet

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1063/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det tjeckiska interventionsorganet

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1064/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det litauiska interventionsorganet

42

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1065/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1066/2005 av den 6 juli 2005 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det ungerska interventionsorganet

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2005 av den 6 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn

60

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1068/2005 av den 6 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 824/2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning

65

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1069/2005 av den 6 juli 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

69

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1070/2005 av den 6 juli 2005 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

71

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juli 2005 om att inte uppta triazamat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om att återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2005) 1960]  ( 1 )

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top