EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:143:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 143, 07 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 143

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
7 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 855/2005 av den 6 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 856/2005 av den 6 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller fusariumtoxiner ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 857/2005 av den 6 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 858/2005 av den 6 juni 2005 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av kaliumklorid med ursprung i Republiken Vitryssland och Ryska federationen och om registrering av import av kaliumklorid med ursprung i Republiken Vitryssland och Ryska federationen

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 859/2005 av den 6 juni 2005 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

16

 

*

Kommissionens direktiv 2005/38/EG av den 6 juni 2005 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av fusariumtoxiner i livsmedel ( 1 )

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 27 november 2002 om ingående av ett samarbetsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Republiken Kazakstans regering på området för kontrollerad kärnfusion [delgivet med nr K(2002) 4572]

27

Avtal om samarbete mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Republiken Kazakstans regering på området för kontrollerad kärnfusion

28

 

*

Kommissionens beslut av den 2 juni 2005 om ändring av tillägg A till bilaga VIII till 2003 års anslutningsakt avseende vissa anläggningar inom fisk-, kött- och mjölksektorn i Lettland [delgivet med nr K(2005) 1609]  ( 1 )

34

 

*

Kommissionens beslut av den 3 juni 2005 om ändring av tillägg B till bilaga IX till 2003 års anslutningsakt avseende vissa anläggningar inom fisk-, kött- och mjölksektorn i Litauen [delgivet med dokument nr K(2005) 1633]  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslut av den 3 juni 2005 om tillstånd för Frankrike att ersätta statistiska undersökningar av nötkreatursbestånd med det system som föreskrivs i avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 [delgivet med nr K(2005) 1626]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top