EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:141:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 141, 04 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
4 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 850/2005 av den 30 maj 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2500/2001 för att möjliggöra genomförandet av gemenskapsstöd enligt artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 851/2005 av den 2 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav vad gäller ömsesidighetsmekanismen

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 852/2005 av den 3 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 853/2005 av den 3 juni 2005 om ändring för fyrtiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

8

 

*

Kommissionens direktiv 2005/37/EG av den 3 juni 2005 om ändring av rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker ( 1 )

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 maj 2005 om ändring av besluten 2004/696/EG och 2004/863/EG med avseende på gemenskapens ekonomiska bidrag till program för utrotning och övervakning av transmissibel spongiform encefalopati under 2005 [delgivet med nr K(2005) 1550]

24

 

*

Kommissionens beslut av den 30 maj 2005 om ändring av bilaga I till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) [delgivet med nr K(2005) 1563]  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslut av den 1 juni 2005 om tillstånd för Malta att ersätta statistiska undersökningar av nötkreatursbestånd med det system som föreskrivs i avdelning I i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 [delgivet med nr K(2005) 1588]  ( 1 )

30

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 770/2005 av den 20 maj 2005 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia ( EUT L 128 av den 21.5.2005 )

31

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2199/2004 av den 10 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter ( EUT L 380 av den 24.12.2004 )

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top