EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:128:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 128, 21 maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 128

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
21 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 769/2005 av den 20 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 770/2005 av den 20 maj 2005 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 771/2005 av den 20 maj 2005 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Republiken Indonesien, Folkrepubliken Kina, Taiwan, Konungariket Thailand och Socialistiska republiken Vietnam

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 772/2005 av den 20 maj 2005 om specifikationer för variablernas omfattning och definition av det tekniska formatet för framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009 (1)

51

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 2 maj 2005 om nödvändiga åtgärder med avseende på ett handelshinder i form av handelsbruk som Brasilien tillämpar för regummerade däck [delgivet med nr K(2005) 1302]

71

 

*

Kommissionens beslut av den 18 maj 2005 om ändring av beslut 1999/217/EG med avseende på förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel [delgivet med nr K[2005] 1437]  (1)

73

 

*

Kommissionens beslut av den 18 maj 2005 om ändring för femte gången av beslut 2004/122/EG beträffande vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i Nordkorea [delgivet med nr K(2005) 1451]  (1)

77

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 93/342/EEG av den 12 maj 1993 om kriterier för klassificering av tredje land med hänsyn till hönspest och Newcastlesjuka (EGT L 137 av den 8.6.1993)

79

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top