EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:121:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 121, 13 maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 121

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
13 maj 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 713/2005 av den 10 maj 2005 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa bredspektrumantibiotika med ursprung i Republiken Indien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 714/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 715/2005 av den 12 maj 2005 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst kött av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2005–30 juni 2006)

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 716/2005 av den 12 maj 2005 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2005–30 juni 2006)

53

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 717/2005 av den 11 maj 2005 om ändring för fyrtiofemte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

62

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 718/2005 av den 12 maj 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

64

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 719/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

65

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 720/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

73

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 721/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

75

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 722/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 13 maj 2005

76

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 723/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

78

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 724/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 25:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

80

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 725/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

81

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 726/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

83

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 727/2005 av den 12 maj 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

84

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 728/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

85

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 729/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

86

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 11 maj 2005 om ändring av beslut 90/255/EEG när det gäller införande av handjur av får och getter i en bilaga till stamboken [delgivet med nr K(2005) 1409]  ( 1 )

87

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar ( EUT L 157 av den 26.6.2003 )

90

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top