EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:062:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 62, 09 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 62

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
9 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 385/2005 av den 8 mars 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 386/2005 av den 8 mars 2005 om ändring av flera förordningar med avseende på KN-numren för viss frukt och vissa grönsaker samt vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 387/2005 av den 8 mars 2005 om ändring av förordning (EG) nr 831/97 om handelsnormer för avokado

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 388/2005 av den 8 mars 2005 om antagande av specifikationer för 2006 års ad hoc-modul om övergång från arbetsliv till pension i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 och om ändring av förordning (EG) nr 246/2003

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 389/2005 av den 8 mars 2005 om undantag från rådets förordningar (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 800/1999 när det gäller visst socker som används i vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker som exporteras till andra tredjeländer än Schweiz och Liechtenstein

12

 

*

Kommissionens direktiv 2005/23/EG av den 8 mars 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk ( 1 )

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/182/EG:
Rådets beslut av den 5 juli 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovakien

16

 

*

2005/183/EG:
Rådets beslut av den 5 juli 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen

18

 

*

2005/184/EG:
Rådets beslut av den 5 juli 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Cypern

19

 

*

2005/185/EG:
Rådets beslut av den 5 juli 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tjeckien

20

 

*

2005/186/EG:
Rådets beslut av den 5 juli 2004 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Malta

21

 

 

Kommissionen

 

*

2005/187/EG:
Kommissionens rekommendation av den 2 mars 2005 om det samordnade kontrollprogram som skall genomföras på foderområdet under 2005 i enlighet med rådets direktiv 95/53/EG
 ( 1 )

22

 

*

2005/188/EG:
Kommissionens beslut av den 19 juli 2004 om att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende nr COMP/M.3333 – SONY/BMG) (delgivet med nr K(2004) 2815)
 ( 1 )

30

 

*

2005/189/EG:
Kommissionens beslut av den 7 mars 2005 om ändring av tillägget till bilaga XIV till anslutningsakten från 2003 beträffande vissa anläggningar inom köttsektorn i Slovakien (delgivet med nr K(2005) 512)
 ( 1 )

34

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2005/190/GUSP av den 7 mars 2005 om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, EUJUST LEX

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top