EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:055:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 55, 01 mars 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 55

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
1 mars 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 342/2005 av den 28 februari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 343/2005 av den 28 februari 2005 om fastställande av exportbidragen för malt

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 344/2005 av den 28 februari 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 345/2005 av den 28 februari 2005 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 346/2005 av den 28 februari 2005 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 347/2005 av den 28 februari 2005 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 348/2005 av den 28 februari 2005 om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av bidraget inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 av den 28 februari 2005 om villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets beslut 90/424/EEG

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 350/2005 av den 28 februari 2005 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 351/2005 av den 28 februari 2005 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 352/2005 av den 28 februari 2005 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden 1–31 mars 2005

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 353/2005 av den 28 februari 2005 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 mars 2005

32

 

*

Kommissionens direktiv 2005/13/EG av den 21 februari 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer ( 1 )

35

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/165/EG:
Rådets beslut av den 17 februari 2005 om utnämning av två belgiska ordinarie ledamöter och en belgisk suppleant i Regionkommittén

55

 

 

Kommissionen

 

*

2005/166/EG:
Kommissionens beslut av den 10 februari 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (delgivet med nr K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/EG:
Kommissionens beslut av den 28 februari 2005 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för publicering på cd-rom av konferenshandlingarna från OIE:s internationella konferens om djurskydd som ägde rum i februari 2004

92

 

*

2005/168/EG:
Beslut 1/2003 fattat av Associeringskommittén för SPS-avtalet mellan EU och Chile, kallad ”Gemensamma förvaltningskommittén” av den 24 oktober 2003 angående arbetsordning för Associeringskommittén för SPS-Avtalet mellan EU och Chile, kallad ”Gemensamma förvaltningskommittén”

93

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top