EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:053:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 53, 26 februari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 53

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
26 februari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 322/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 323/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 158:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 324/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 158:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 325/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 330:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 326/2005 av den 25 februari 2005 om den 14:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 327/2005 av den 25 februari 2005 om den 77:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 328/2005 av den 25 februari 2005 om den 13:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 329/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av vissa preliminära kvantiteter och individuella tak för utfärdande av importlicenser för import av bananer till gemenskapen för andra kvartalet 2005, inom ramen för tullkvoterna A/B och C

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 330/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av vissa preliminära kvantiteter och övre gränser för utfärdande av licenser inom ramen för tilläggskvantiteten för import av bananer till de nya medlemsstaterna under andra kvartalet 2005

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 331/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av det stöd som avses i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 för privat lagring av smör och grädde samt om undantag från förordning (EG) nr 2771/1999

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 332/2005 av den 25 februari 2005 om betalning av bidraget för export till Kroatien av produkter med KN-nummer 0406 som omfattas av licenser för vilka en ansökan lämnades in före den 1 juni 2003

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 333/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 334/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 335/2005 av den 25 februari 2005 om utfärdande av importlicenser för vitlök som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 218/2005

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 336/2005 av den 25 februari 2005 om utfärdande av importlicenser för svampkonserver som importeras inom ramen för den autonoma tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 220/2005

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 337/2005 av den 25 februari 2005 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 338/2005 av den 25 februari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 339/2005 av den 25 februari 2005 om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2005 av den 25 februari 2005 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2031/2004

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2005 av den 25 februari 2005 om ändring av förordningarna (EG) nr 1432/94 och (EG) nr 1458/2003 när det gäller den maximala kvantitet som licensansökningar för import av griskött får avse

28

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/163/EG:
Kommissionens beslut av den 16 mars 2004 om det statliga stöd som Italien har genomfört till förmån för rederierna Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar och Toremar (Gruppo Tirrenia) (delgivet med nr K(2004) 470)
 ( 1 )

29

 

*

2005/164/EG:
Kommissionens beslut av den 8 september 2004 om det statliga stöd som Belgien planerar att genomföra till förmån för Stora Enso Langerbrugge (delgivet med nr K(2004) 3351)
 ( 1 )

66

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1582/2004 av den 8 september 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 införts beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av integrerade elektroniska kompaktlysrör som avsänts från Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan och Socialistiska republiken Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan respektive Socialistiska republiken Vietnam eller ej, och om registrering av sådan import ( EUT L 289 av den 10.9.2004 )

78

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 305/2005 av den 19 oktober 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 312/2003 vad beträffar tullkvoter för vissa produkter med ursprung i Chile ( EUT L 52 av den 25.2.2005 )

78

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top