EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:025:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 25, 28 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 25

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
28 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 122/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 123/2005 av den 26 januari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller ochratoxin A ( 1 )

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 124/2005 av den 27 januari 2005 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i januari 2005 enligt förordning (EG) nr 327/98

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 125/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 126/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av högsta bidragsbelopp för kvalitetsförbättrande åtgärder inom produktionen av olivolja och bordsoliver under produktionscykeln 2005/2006 och om undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 528/1999

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 127/2005 av den 27 januari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 20/2002 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsordningar för de yttersta randområdena som inrättas genom rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 128/2005 av den 27 januari 2005 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till sådana med ursprung i Folkrepubliken Kina

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 129/2005 av den 20 januari 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen och ändring av förordning (EG) nr 955/98

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 130/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 131/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 132/2005 av den 27 januari 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

48

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 133/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 134/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 135/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 136/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

56

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 137/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 138/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 139/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 140/2005 av den 27 januari 2005 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2275/2004

61

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 141/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2277/2004

62

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 142/2005 av den 27 januari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2276/2004

63

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/60/EG:
Kommissionens beslut av den 20 januari 2005 om ändring av kommissionens beslut 2003/881/EG om djurhälsovillkor och villkor för intyg för import av bin (Apis mellifera och Bombus spp.) från vissa tredjeländer, när det gäller Förenta staterna (delgivet med nr K(2004) 5567)
 ( 1 )

64

 

*

2005/61/EG:
Kommissionens beslut av den 27 januari 2005 om skyddsåtgärder i samband med Newcastlesjuka i Bulgarien och om upphävande av beslut 2004/908/EG (delgivet med nr K(2005) 145)
 ( 1 )

69

 

*

2005/62/EG:
Kommissionens beslut av den 27 januari 2005 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (delgivet med nr K(2005) 133)
 ( 1 )

71

 

*

2005/63/EG:
Kommissionens beslut av den 24 januari 2005 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (delgivet med nr K(2005) 2735)
 ( 1 )

73

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget ( EUT L 140 av den 30.4.2004 )

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top