EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:373:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 373, 21 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 373

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
21 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2182/2004 av den 6 december 2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2183/2004 av den 6 december 2004 om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2184/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2185/2004 av den 17 december 2004 om öppnande för år 2005 av en tullkvot som skall tillämpas på import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2186/2004 av den 20 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1613/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Laos särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2187/2004 av den 20 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1614/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kambodjas särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2188/2004 av den 20 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1615/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Nepals särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2189/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2005 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2190/2004 av den 20 december 2004 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2191/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2192/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2193/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av exportbidragen för malt

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2194/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2195/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2196/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2197/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2198/2004 av den 20 december 2004 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

36

 

*

Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster

37

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/881/EG:
Kommissionens beslut av den 29 november 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om ändring, med hänsyn till utvidgningen, av tillägg I till det avtal om handel med spritdrycker och aromatiserade drycker som bifogats avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

44

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om ändring av tillägg I till det avtal om handel med spritdrycker och aromatiserade drycker som bifogats avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

45

 

*

2004/882/EG:
Kommissionens beslut av den 3 december 2004 om ändring av bilagorna I och II till rådets beslut 79/542/EEG genom uppdatering av importvillkor och förlagor till hälsointyg för kött från hägnat och frilevande vilt (delgivet med nr K(2004) 4554)
 ( 1 )

52

 

*

2004/883/EG:
Kommissionens beslut av den 10 december 2004 om ändring av bilagan till rådets direktiv 95/57/EG om insamling av statistisk information rörande turism avseende förteckningar över länder (delgivet med nr K(2004) 4723)
 ( 1 )

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top