EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:368:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 368, 15 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 368

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
15 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2123/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2124/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1922/2004

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2125/2004 av den 14 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 890/78 om närmare bestämmelser för certifiering av humle

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2126/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av exportbidrag inom system A1 för nötter (skalad mandel, hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, valnötter med skal)

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2127/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av exportbidrag enligt system A1 och B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2128/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2129/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2130/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av exportbidragen för ägg från och med den 15 december 2004

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2131/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött från och med den 15 december 2004

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/849/EG:
Rådets beslut av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

26

 

 

Kommissionen

 

*

2004/850/EG:
Kommissionens beslut av den 3 december 2004 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (delgivet med nr K(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/EG:
Kommissionens beslut av den 14 december 2004 om ändring för tredje gången av beslut 2004/122/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande aviär influensa i ett antal asiatiska länder (delgivet med nr K(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/852/GUSP av den 13 december 2004 om restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top