EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:365:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 365, 10 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 365

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
10 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2096/2004 av den 9 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2097/2004 av den 8 december 2004 om upphörande av fiske efter sill med fartyg under fransk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2098/2004 av den 8 december 2004 om upphörande av fiske efter sill med fartyg under fransk flagg

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2099/2004 av den 9 december 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 10 december 2004

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2100/2004 av den 9 december 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2101/2004 av den 9 december 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 14:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2102/2004 av den 9 december 2004 om vissa undantagsåtgärder till stöd för äggmarknaden i Italien

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2103/2004 av den 9 december 2004 om överföring av uppgifter om vissa fisken i de västliga vattnen och i Östersjön

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2104/2004 av den 9 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2105/2004 av den 9 december 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2106/2004 av den 9 december 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

23

 

*

Kommissionens direktiv 2004/110/EG av den 9 december 2004 om anpassning för sjätte gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg ( 1 )

24

 

*

Kommissionens direktiv 2004/111/EG av den 9 december 2004 om anpassning för femte gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg ( 1 )

25

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/844/EG:
Kommissionens beslut av den 9 november 2004 om fastställelse av formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (delgivet med nr K(2004) 4285)

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top