EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:362:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 362, 09 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 362

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
9 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2090/2004 av den 8 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2091/2004 av den 6 december 2004 om förbud mot fiske efter äkta tunga med fartyg under fransk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2092/2004 av den 8 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2093/2004 av den 8 december 2004 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första halvåret 2005 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2094/2004 av den 8 december 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot på 10 000 ton spannmål av havre bearbetad på annat sätt enligt KN-nummer 1104 22 98

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2095/2004 av den 8 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 581/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör och förordning (EG) nr 582/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver

14

 

*

Uppgift om från och med vilken dag man skall tillämpa punkterna 34 och 35 i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 422/2004 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/841/EG:
Kommissionens beslut av den 7 april 2004 om ett förfarande i enlighet med artikel 81 i EG-fördraget avseende ärende COMP/A.38284/D2 – Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (delgivet med nummer K(2004) 1307)

17

 

*

2004/842/EG:
Kommissionens beslut av den 1 december 2004 om genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde som hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den nationella sortlistan för arter av lantbruks- eller köksväxter (delgivet med nr K(2004) 4493)
 ( 1 )

21

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2004/843/GUSP av den 26 juli 2004 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

28

Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top