EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:361:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 361, 08 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 361

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
8 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2087/2004 av den 7 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2088/2004 av den 7 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2497/2001 och förordning (EG) nr 2597/2001 avseende tullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Kroatien och för vissa viner med ursprung i Republiken Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Republiken Slovenien

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2089/2004 av den 7 december 2004 om fastställande av exportbidrag för nötkött

10

 

 

Domstolen

 

*

Praktiska anvisningar för direkt talan och överklagande

15

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/838/EG:
Kommissionens beslut av den 10 december 2003 om det statliga stöd som Frankrike har genomfört till förmån för France 2 och France 3 (delgivet med nr K(2003) 4497)
 ( 1 )

21

 

*

2004/839/EG:
Kommissionens beslut av den 3 december 2004 om fastställande av villkor för transport av hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till gemenskapen (delgivet med nr K(2004) 4546)
 ( 1 )

40

 

*

2004/840/EG:
Kommissionens beslut av den 30 november 2004 om godkännande av medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser under år 2005 samt fastställande av gemenskapens finansiella bidrag (delgivet med nr K(2004) 4600)

41

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1646/2004 av den 20 september 2004 om ändring av bilaga I i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung ( EUT L 296 av den 21.9.2004 )

54

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 821/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2229/2003 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av kisel med ursprung i Ryssland ( EUT L 127 av den 29.4.2004 )

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top