EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:354:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 354, 30 november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 354

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
30 november 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2041/2004 av den 15 november 2004 om import av vissa stålprodukter med ursprung i Ryska federationen

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2004 av den 29 november 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2043/2004 av den 26 november 2004 om förbud mot fiske efter guldlax med fartyg under irländsk flagg

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2044/2004 av den 29 november 2004 om fastställande av justeringskoefficienter för den referenskvantitet som skall tilldelas varje traditionell aktör inom ramen för tullkvoterna A/B och C vid import av bananer under 2004

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2045/2004 av den 29 november 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2131/93 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2046/2004 av den 29 november 2004 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2047/2004 av den 29 november 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2048/2004 av den 29 november 2004 om fastställande av exportbidragen för malt

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2004 av den 29 november 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2050/2004 av den 29 november 2004 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

27

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdande av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

29

 

 

Kommissionen

 

*

2004/806/EG:
Kommissionens beslut av den 19 november 2004 om avslutande av undersökningsförfarandet beträffande handelshinder bestående av handelsbruk som upprätthålls av Kanada i fråga om vissa geografiska ursprungsbeteckningar för viner (delgivet med nr K(2004) 4388)

30

 

*

2004/807/EG:
Kommissionens beslut av den 29 november 2004 om ändring av beslut 97/252/EG när det gäller införande av anläggningar i Ryssland i provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter avsedda för konsumtion (delgivet med nr K(2004) 4445)
 ( 1 )

32

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

2004/808/EG:
Europeiska centralbankens riktlinje av den 16 juli 2004 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2004/15)

34

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2004/809/GUSP av den 5 juli 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPOL ”Proxima”) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

77

 

*

Rådets beslut 2004/810/GUSP av den 5 juli 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Ukraina om Ukrainas deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPOL ”Proxima”) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

81

 

*

Rådets beslut 2004/811/GUSP av den 5 juli 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om Konungariket Norges deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPOL ”Proxima”) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

85

Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om Konungariket Norges deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL ”Proxima”)

86

 

*

Rådets beslut 2004/812/GUSP av den 19 juli 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om Republiken Turkiets deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPOL ”Proxima”) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

89

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om Republiken Turkiets deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL ”Proxima”)

90

 

 

 

*

1 november 2004 – EUR-Lex i ny version!(Se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top