EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:325:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 325, 28 oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 325

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
28 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1858/2004 av den 27 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1859/2004 av den 27 oktober 2004 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under oktober 2004 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning kan godkännas

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 av den 6 oktober 2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1861/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för persikor och nektariner

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1862/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för vattenmeloner

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1863/2004 av den 26 oktober 2004 om handelsnormer för odlad svamp

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1864/2004 av den 26 oktober 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1865/2004 av den 27 oktober 2004 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i oktober 2004 enligt förordning (EG) nr 327/98

39

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/734/EG:
Rådets beslut av den 11 maj 2004 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén

41

 

*

2004/735/EG:
Rådets beslut av den 24 maj 2004 om utnämning av nya ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén

51

 

*

2004/736/EG:
Rådets beslut av den 21 oktober 2004 om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

58

 

*

2004/737/EG:
Rådets beslut av den 21 oktober 2004 om bemyndigande för Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 2.1 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

60

 

*

2004/738/EG:
Rådets beslut av den 21 oktober 2004 om bemyndigande för Portugal att införa en åtgärd som avviker från artikel 21.1 a och artikel 22 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

62

 

*

2004/739/GUSP:
Beslut av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik BiH/3/2004 av den 29 september 2004 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

64

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top