EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:252:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 252, 28 juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 252

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
28 juli 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1357/2004 av den 27 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2004 av den 27 juli 2004 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/568/EG:Kommissionens beslut av den 23 juli 2004 om ändring av beslut 92/452/EEG avseende embryosamlingsgrupper i Förenta staterna (delgivet med nr K(2004) 2420)  (1)

5

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2004/569/GUSP av den 12 juli 2004 om mandatet för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd 2002/211/GUSP

7

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2004/570/GUSP av den 12 juli 2004 om Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

10

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1147/2004 av den 22 juni 2004 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för andra halvåret 2004 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens (EUT L 222 av den 23.6.2004)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top